uklanjanje naslaga ugljika iz unutrašnjosti motora vozila

Proces čišćenja naslaga ugljika na motoru vozila

  • Revolucionarna, sigurna i potpuno neinvazivna metoda uklanjanja naslaga ugljika.
  • Uređaj koristi destiliranu vodu koju procesom elektrolize razlaže na plinoviti kisik i vodik (oxy-hydrogen).
  • Oxy-hydrogen potiče sagorijevanje ostataka ugljika nataloženog na stijenkama motora (u obliku ugljena).
  • Motor je čist, a jedini nusprodukt je vodena para.
grafika_noncarbon_2

Zašto je BOLJE ukloniti naslage ugljika s Carbon Cleaningom?

  • Jednostavno se priključuje na automobil i traje 40 minuta.
  • Ne koriste se kemijski aditivi i nema štete na motoru.
  • Nije potrebno mijenjanje ulja i filtera nakon čišćenja.
  • Produkt čišćenja je potpuno ekološki prihvatljiv: vodena para.
  • Sustav je siguran i jednostavan.

Rezultat čišćenja

grafika_noncarbon_3